"Man ska sluta vara chef och bli ledare"

2016-09-22 12:34

Vad betyder paradigmskiftet i branschen för kunder, ledarskapet och branschens attraktionskraft? Frågorna lyftes i en paneldebatt på Branschdagarna.

Moderator Anna Bellman samlade panelen bestående av Marianne Sandén Ljungberg, Mazars, Kristina Osmund, MyController, Hamish Mabon, EY, Bino Catasûs, Stockholms universitet och Dan Brännström, FAR. I fokus stod FAR:s framtidsstudie Nyckeln till framtiden.

Hur ska vi möta kunderna när de själva inte vet vilka behov de har, undrade Anna Bellman?

Hamish Mabon konstaterade att kundmötet aldrig kommer att kunna automatiseras. En åsikt som Marianne Sandén Ljungberg delade:

– Det är ju oss de kan prata med. Många gånger finns inte så många andra, den delen kommer aldrig att försvinna. Med mer automatiserad revision och redovisning får vi ännu mer tid att vara rådgivare åt våra kunder.

Riskerar bita sig i svansen

Men riskerar man inte att bita sig i svansen om man tänker att kunderna ändå ska vilja ha den personliga kontakten, undrade Anna Bellman och gjorde jämförelsen med resebranschen där många i dag bokar sina resor på nätet.

– Sådant som att processa enkla dokument, datavolymer med mera är det för dyrt att låta högskoleutbildade personer med tio års erfarenhet att göra. Men att analysera materialet och att hjälpa företagen, det är det vi ska göra, sa Hamish Mabon.
I takt med att den digitala utvecklingen går allt snabbare uppstår även frågan om rapportering i realtid.

– Det duger inte längre att upprätta bokslut och revidera dem några månader senare. Vi måste jobba mycket mer aktivt med att närma oss snabb rapportering, då kan årsredovisningarna bli ett bra beslutsunderlag och vi bidra med ett större värde, sa Dan Brännström.

Attraktionskraft och bra ledarskap krävs

För att branschen ska klara utmaningarna den ställs inför och förändringarna som är på gång krävs två saker. Att branschen behåller sin attraktionskraft, och ett bra ledarskap.

– Erfarenheterna blir viktigare, och för att få fram nya människor som ska in i branschen är det viktigt att tänka om när det gäller utbildningarna. Vi kommer att bli rådgivare, och under en period tror jag att vi kommer att sakna personer med rätt kompetens, sa Kristina Osmund.

Bino Catasûs betonade att det finns två typer av kompetenser, att kunna ställa rätt frågor och att ha specialistkunskap.

– Men man ska komma ihåg att vi inte utbildar människor till era bolag. Vi utbildar akademiska personer som kan tänka rätt och ställa rätt frågor. Det är helt omöjligt för oss att utbilda personer för att de ska kunna specifika program som används på byråerna, sa Bino Catasûs.

Big data hjälper till

Redovisningskonsulter och revisoner kommer att behöva bli mer proaktiva i framtiden och genom Big data kommer man att kunna hjälpa kunden mycket mer. Samtidigt måste branschen succesivt börja ta betalt på ett nytt sätt.

– Man kan inte bara slå med ett trollspö, det måste gå succesivt. Men någon slags resa måste man börja göra, man kan inte bara låta det gå ett år till och ett år till, sa Dan Brännström.

– Det vi gör i den här branschen är att vi under många års tid bygger upp en kompetens och den måste vi våga ta betalt för, sa Hamish Mabon.

För att kunna driva utvecklingen framåt är ledarskapet a och o. Marianne Sandén Ljungberg och Kristina Osmund slog fast att ledaren måste våga ställa krav och sätta ner foten. Både gentemot medarbetare och leverantörer.

– Man ska sluta vara chef och i stället bli ledare. Alla ska vara med på förändringsresan, även om man bara börjar med små myrsteg är det viktigt att alla är med och så småningom hittar man vägen, sa Dan Brännström.
Charlotta Marténg

Taggar: FAR:s branschdagar, Nyckeln till framtiden