Kvalitetsstandard för skatterådgivare sätter en gemensam miniminivå

2016-09-02 10:43

Standarden är inte en reaktion på skriverier i media utan resultatet av ett långsiktigt arbete som vi påbörjade för flera år sedan, betonar Jessica Otterstål, skatterådgivare på BDO och ledamot i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Standarden som antogs av FAR:s styrelse i juni syftar till att sätta den gemensamma miniminivån för riktlinjer och rutiner som måste vara på plats på företag där en auktoriserad skatterådgivare arbetar.

– Det är individen som är medlem i FAR, men även företaget måste uppfylla vissa kriterier. Det där kan vara lite komplicerat att förklara, säger Jessica Otterstål och fortsätter:

– Den auktoriserade skatterådgivaren har naturligtvis ett eget ansvar att följa standarden men standarden medför även krav på företaget i fråga.

Exempelvis klargörs att: ”Företagsledningen ansvarar för att ledningen av skatterådgivningsverksamheten handhas på ett ändmålsenligt sätt.”

Första kontrollerna under hösten

Som vi tidigare har berättat kommer de första kvalitetskontrollerna att genomföras redan under hösten och då på de byråer som anmält sitt frivilliga intresse. Många byråer har redan allting på plats.

– Skatterådgivare som arbetar på en revisionsbyrå har redan sedan tidigare behövt följa ISQC1, som även ligger till grund för vår nya standard specifikt riktad mot skatterådgivare, säger Jessica Otterstål.

ISQC1 är den internationella standarden för kvalitetssäkring för revisionsbyråer. Den har i sin tur inspirerat Reko 200 respektive Reko 210 som kan beskrivas som en förenkling av ISQC1 framtagen speciellt för redovisningsverksamhet.

– Man kan säga att ISQC1 utgör basen för Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet inom FAR, men utan de delar som bara är relevanta för dem som jobbar på en revisionsbyrå.

– Jag lämnar i princip aldrig samma råd två gånger, och det är ofta svårt att gå in i efterhand och kontrollera rådgivningen i sig. Det man däremot kan kontrollera är att man har system på plats för kvalitetssäkring, säger Jessica Otterstål.

Viktigt med standard

Därför är det särskilt viktigt med en standard för kvalitetssäkring inom skatterådgivning, som till sin natur är mindre regelstyrd än mycket annan verksamhet i branschen.

– Syftet med standarden är att sätta en miniminivå som gäller lika för alla skatterådgivare oavsett om de arbetar på revisionsbyrå, redovisningsbyrå eller i annan typ av verksamhet. Ur ett kundperspektiv är det bra att inte behöva fundera på vad som gäller, utan att samma kvalitetskrav gäller för alla auktoriserade skatterådgivare.

Taggar: Skatterådgivare, Skatterådgivning