Vart är vi på väg? - IFAC ger svaret

2016-10-04 14:05

Det finns inte en byrå som inte kan skriva under på att det är viktigt att ha en aktuell bild av läget i branschen, fånga trender och ta tempen på nyckelfrågorna.

Ett bra sätt att få en fingervisning är den årliga enkät som International Federation of Accountants (IFAC) skickar ut. Och nu är det åter dags att se vart branschen är på väg.

De 16 flevalsfrågorna är indelade i två kategorier, tar cirka tio minuter att besvara och är alltså riktade till yrkeserfarna revisorer och redovisningskonsulter på små- och medelstora byråer (SMP:s) vars klienter i huvudsak är små- och medelstora företag (SME:s).

I årets upplaga finns bland annat frågor om teknologi, bemanning samt benchmarking. Deadline för att svara på enkäten är 30 november.

Vart är vi på väg? Ta reda på det med hjälp av IFAC:s globala SPM-enkät 2016.

Taggar: IFAC, Revisor