Så hanteras arbeten på löpande räkning efter ändringar i K2

2016-10-14 10:06

EXPERTEN I BALANS: Caisa Drefeldt, redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg, FAR:s ledamot i Bokföringsnämnden (BFN), välbekant kursledare och återkommande krönikör i Balans berättar om förändringar i K2. Detta är den första av två artiklar.

K2 håller på att skrivas om, varför?

– Dels sker en större översyn till följd av ändringar i årsredovisningslagen som gör att K2 behöver ses över och uppdateras. Det arbetet bör bli klart i slutet av november och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015, mer om det i nästa nummer av Balans. Samtidigt beslutade BFN redan i somras att alternativregeln för pågående arbeten på löpande räkning ska upphävas i K2. Bakgrunden är att den inte anses förenlig med EU:s redovisningsdirektiv och alltså kan strida mot EU-rätten. Det hela har uppmärksammats efter klagomål från enskild till EU-kommissionen och BFN har gjort bedömningen att denna ändring var tvungen att göras.

Vad innebär det att alternativregeln upphör?

– Alternativregeln kommer att finnas kvar skattemässigt, men den upphör att gälla för pågående arbeten på löpande räkning i redovisningen. För pågående arbeten på löpande räkning ska nu huvudregeln tillämpas i stället och förändringen träder i kraft för räkenskapsår som avslutas efter 10 juli 2016. Förändringen innebär att BFN:s allmänna råd och vägledning för mindre företag respektive ekonomiska föreningar ändras på flera punkter.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: K2