Riksrevisionens framtid under lupp

2016-10-14 10:51

En riksrevisor i stället för tre, fokus på ledarskap och ansvar samt våga tänka nytt. Det var några av slutsatserna på seminariet om framtiden för Riksrevisionen där FAR:s generalsekreterare Dan Brännström deltog.

Det blev en fullsatt lokal med cirka 70 åhörare som samlades på torsdagskvällen i Stockholm för att delta i det öppna seminariet om Riksrevisionens framtid, arrangerat av Transparency International (TI) i Sverige.

Att temat engagerade var satt utom tvivel. Efter skandalerna som omgärdat Riksrevisionen de senaste månaderna och som har lett till tre riksrevisorers avgång har förtroendet för myndigheten på kort tid kraftigt försvagats.

– Riksrevisionens rykte har blivit skamfilat. Nu vill vi blicka framåt, inledde moderator Ulla Andrén, ordförande i TI Sverige.

Inbjudna talare var FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, Inga-Britt Ahlenius och Göran Steen, båda styrelseledamöter i TI, samt Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Samtliga i panelen var rörande överens om att ledarskapet måste ses över och samtliga ansåg att dagens modell med tre riksrevisorer inte fungerar. I stället bör det finnas en person med tydligt mandat på posten, möjligen med en-två vice riksrevisorer under sig.

– Så länge solen lyser fungerar modellen med tre riksrevisorer. Men när det blåser – då blåser alla omkull. När man är i en krissituation och förtroendet sviktar så faller alla, konstaterade Dan Brännström.

FAR:s generalsekreterare påtalade sedan vikten av att en riksrevisor bör ha en revisionsbakgrund och påminde om att etikfrågorna behöver tas på stort allvar.

– Professionalismen måste finnas i riksrevisorns DNA, sa han

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Revision