Revisorsexamen svår för små byråer

2016-11-16 12:32

Revisorer på mindre byråer misslyckas oftare på revisorsexamen. Samtidigt höjs röster för att modernisera utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor.

Revisorsnämnden och Examensrådet levererade flera överraskande uppgifter när de på tisdagen bjöd in branschen till ett möte om utbildningskraven och utformningen av revisorsexamen.

Något som fick branschföreträdare att reagera var det låga antalet tentander från just mindre byråer som godkänns vid provtillfällena i maj och i november varje år. Även om det är fler än de som godkändes då provet bestod av två delar istället för en – en förändring som trädde i kraft 2013 – är det fortsatta uppseendeväckande siffror.

Prov genomförda hösten 2013 – hösten 2015 ledde till totalt 60 procent godkända resultat. Av dessa var 72 procent från Big 4 (EY, Deloitte, PwC och KPMG), 69 procent från Big 7 (Big 4 + Grant Thornton, Mazars och BDO) samt 38 procent från övriga byråer.

– Vi är nöjda med graden av godkänt som ligger på 60 procent, säger Lena Möllerström Nording, ordförande i Grant Thornton och ordförande i Examensrådet.

Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare tycker däremot att godkännandegraden för medarbetare utanför de sju största byråerna är anmärkningsvärt låg.

Varför reagerar du så starkt på det?

– Det är chockerande uppgifter. Vi måste finna nya sätt att ge revisorerna på mindre byråer stöttning. Hur man förbereder sig inför revisorsexamen är naturligtvis avgörande, säger Dan Brännström.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Revisor, Revisorsnämnden