3:12-utredningen: 4-procentsregeln slopas

2016-11-03 23:26

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Flera åtstramningar föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)  överlämnades på torsdagen till finansminister Magdalena Andersson (S). Bland de många förändringarna märks att fyraprocentsregeln föreslås slopas.

”Löneunderlaget fördelas mellan delägarna och beräkningen gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort”, skriver utredare Christer Silfverberg i ett pressmeddelande.

FAR riktade hård kritik

FAR har varit positivt till en översyn av de begränsningar som infördes i den senaste 3:12-reformen 2013 och framför allt den så kallade fyraprocentsregeln. I en promemoria till utredningen riktade FAR hård kritik mot att kapitalandelskravet på fyra procent har särskilt kännbara effekter för partnerorganisationer som revisions- eller advokatbyråer.

– Det nya förslaget är generellt en försämring för landets entreprenörer. Den skadliga fyraprocentströskeln tas bort, men det är oklart om de nya reglerna leder till likvärdiga konkurrensvillkor för små och stora företag i samma bransch, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Reglerna ska enligt utredningens förslag börja gälla den 1 januari 2018.

Bakgrund:
De så kallade 3:12-reglerna infördes i samband med skattereformen 1991 och ska motverka att aktiva delägare i fåmansföretag omvandlar högre beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst.

Genom flera ändringar under senare år har reglerna blivit mer förmånliga samtidigt som utrymmet för inkomstomvandling har ökat, vilket kan undergräva reglernas legitimitet.

Därför beslutade regeringen i januari 2015 att utöka den översyn av 3:12-reglerna som aviserades i höstbudgeten 2014.

Taggar: Fåmansbolagsreglerna