FAR JO-anmäler Skatteverket

2016-03-26 16:04

FAR och Advokatsamfundet JO-anmäler Skatteverket. Bakgrunden är att Skatteverket på sin webbplats beskrivit advokat- och revisionsbyråers organisationsform som ”skatteupplägg”.

Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt. Det menar FAR och Advokatsamfundet som valt att JO-anmäla myndigheten i fråga om publicering av felaktig information på verkets webbplats, och innehållet i en skrivelse från verket till advokatsamfundet.

Hösten 2015 uppmärksammade FAR och Advokatsamfundet att Skatteverket på sin webbplats under rubriken ”Regler och ställningstaganden” beskrev den organisationsform som många advokat- och revisionsbyråer sedan lång tid använder sig av som ”skatteupplägg”.

Advokatsamfundet och FAR valde då att lämna in en skrivelse till Skatteverkets generaldirektör. I den påpekade de att det inte var acceptabelt att kalla organisationsformen för ”skatteupplägg” och hänvisade till en dom från Kammarrätten som vunnit laga kraft. FAR och Advokatsamfundet och krävde att Skatteverket skulle ta bort den aktuella informationen från sin hemsida, eller flytta den till annan plats så att det inte blev missvisande för allmänheten.

– Skatteverket driver egen politik istället för att på ett förutsebart sätt tillämpa praxis som i det här fallet till och med har bekräftats genom domstolsbeslut, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Efter upprepade påtryckningar justerade Skatteverket texten men FAR och Advokatsamfundet menar att även om den ursprungliga kopplingen till advokat- och revisionsbyråer är borttagen förändrar inte det kritiken som man vill framföra och branschorganisationerna vill nu att JO granskar Skatteverkets agerande.

Taggar: Skatt, Skatterådgivning