"Innovation är det nya svarta"

2016-05-10 16:01

Innovation är det nya svarta. Inte bara produkter och tjänster står i fokus för innovation. Även affärsmodeller, processer och arbetssätt kommer att ändras i takt med att den digitala utvecklingen påverkar branschen.

FAR:s framtidsstudie Framtidens rådgivning, redovisning och revision – en resa mot år 2025, börjar nu få några år på nacken och det är dags för en uppföljare. I den går Kairos Future på djupet med frågeställningen hur branschen påverkas av utvecklingen i det digitala landskapet. Den nya framtidsstudien som just nu går under namnet ”Nyckeln till framtiden” kommer att presenteras i samband med FAR:s branschdagar i september.

Göran Krafft på Kairos Future är säker på sin sak. Det blir ytterligare omställningar för branschen, och vissa kommer att uppleva dem som tuffa.

– Den första framtidsstudien blev en väckarklocka för branschen, många hade inte kommit så långt när det gällde digitaliseringen och automatiseringen. Nu ser vi att digitaliseringen styrs av starka drivkrafter och kommer att förändra spelreglerna för branschen, säger han.

Kairos Future har identifierat tre stora drivkrafter och ett antal trender som formar framtiden för branschen, och man har tittat närmare på hur affärsmodellerna i branschen kan komma att se ut givet utvecklingen utifrån drivkrafterna.

– En trend vi kan se är till exempel att vi går från slutet till öppet när vi använder tekniken och att vi i större utsträckning låter olika aktörer bidra i innovationsprocessen. För flera aktörer i branschen som har haft en ganska sluten värld kan detta ha stor påverkan, säger Göran Krafft.

Taggar: FAR:s branschdagar, FAR:s framtidsstudie