Hållbarhetslagen - så slår de nya kraven

2016-05-23 11:57

Regeringen vill gå längre än EU:s minimikrav och föreslår att runt 1600 svenska företag ska omfattas av de nya kraven på hållbarhetsrapportering. Däremot blir det inte krav på att revisorn ska granska informationen.

Förutsatt att tidsplanen håller kommer den nya lagen träda i kraft 1 december och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet. Företag som uppfyller minst två av de tre gränsvärdena träffas, vilket innebär cirka 1 600 verksamheter i Sverige. Det är en betydande utvidgning jämfört med EU:s minimikrav.

– Om regeringen hade valt att följa de gränsvärden som är EU-direktivets miniminivå hade cirka 100 svenska företag träffats av de nya kraven, säger Katarina Welin, kansliråd på Justitiedepartementet och en av tjänstemännen som arbetat med att utforma lagförslaget.

Läs hela artikeln på Balans webbplats

Taggar: EU, Hållbarhetsredovisning