Revisorer i arbete

”Revisionens samhällsnytta har underskattats”

2016-06-15 07:34

Nu slår Ekobrottsmyndigheten larm. Aktiebolag som inte har revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

– Jag tror att revisionens samhällsnytta har underskattats, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har utvärderat avskaffandet av revisionsplikten för att se om den inneburit några effekter på den ekonomiska brottsligheten. En granskning av 325 inkomna anmälningar, där aktiebolag funnits med, visar att aktiebolag som avsagt sig revisor i större utsträckning utnyttjas kriminellt.

I sin rapport skriver EBM att 80 till 85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag i dag väljer bort revisor och att risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller såväl verksamhet och vilka som sitter i styrelsen. EBM konstaterar också att andelen bolag som enbart anskaffats för att begå brott är dubbelt så hög i de fall där man valt bort revisor, jämfört med bolag som har revisor.

– Att små aktiebolag utan revisor används i kriminella syften är ytterst beklagligt. Det riskerar att urholka värdet av aktiebolaget som associationsform, och det vore en stor förlust för tilliten och effektiviteten i näringslivet, säger Dan Brännström.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Revision