Kvalitetskontroll av skatterådgivningsverksamhet obligatorisk från 2017

2016-06-21 10:32

Nu sjösätts den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen av skatterådgivare. Till hösten genomförs de första frivilliga kvalitetskontrollerna och från och med 2017 blir de obligatoriska.

Skatterådgivning är i ständigt fokus. Under våren har skatterådgivning diskuterats utifrån medias avslöjande kring de så kallade Panama-dokumenten, och i Almedalen 4 juli kommer FAR att hålla ett seminarium med rubriken: Kan skatteplanering vara samhällsnyttig? Då kommer skatteplanering att diskuteras utifrån frågeställningar som om det är rimligt att använda skatteplanering som verktyg för ökad vinst, och om det gör någon skillnad om verksamheten är privat eller offentlig.

Samtidigt tar FAR:s kvalitetskontroll av skatterådgivarna form. Nu har den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen, och som initierats av styrgruppen för FAR:s sektion skatt, antagits av FAR:s styrelse. Syftet med standarden är att det ska finnas fasta riktlinjer och rutiner att följa. För medlemmarna ska det alltså vara tydligt vad som förväntas av dem i sin yrkesroll och inför kvalitetskontrollen.

Obligatoriskt från och med nästa år

Efter sommaren drar de första kvalitetskontrollerna av skatterådgivarna igång. Då är kontrollerna frivilliga, och den som känner att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med standarden och vill bli en av de första att genomgå kontroll kan anmäla sitt intresse till Maria Bengtson på FAR:s kvalitetssekretariat. Från och med 2017 blir kvalitetskontrollen obligatorisk. De drygt 350 skatterådgivarna som är medlemmar i FAR kommer dock inte att kontrolleras samtidigt, utan kontrollerna är fördelad över de kommande sex åren.

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Taggar: Skatterådgivare, Skatterådgivning