Bra resultat på konsultexamen

2016-06-13 15:00

Vid senaste redovisningskonsultexamen, 19 april, fick 24 av 28 FAR-medlemmar godkänt resultat vilket motsvarar 86%.

– Precis som vid examen i november förra året är det tydligt att det har varit en väl förberedd grupp konsulter som skrivit provet, säger Sofia Wallebom, ansvarig för redovisningstjänsterna på FAR.

Det upplägg FAR har inför examen med en förberedelsekurs tror Sofia är en av nycklarna till att så många blir godkända.

– Vi tror på vår modell med en översiktlig förberedelsekurs på en dag. Idén är att deltagarna därefter själva väljer var de behöver fördjupa sig innan det är dags att gå upp och skriva examen.

Nyhet i tentamensupplägget
Möjligheten att bli delgodkänd var vid förra tillfället en nyhet i examensupplägget. Fyra personer som blev delgodkända i november förra året valde att tenta om vid det senaste tillfället och samtliga blev nu godkända.

– Jag tycker att det indikerar att det nya upplägget har fallit väl ut. Det skulle kunna vara så att det inte var bristande kunskap som gjorde att man inte klarade tentamen fullt ut förra gången, snarare tidsbrist, säger Sofia Wallebom.

De som inte klarade examen den här gången kommer att få möjlighet att diskutera vilka områden som behöver förbättras och vilket stöd FAR kan erbjuda.

Nästa examenstillfälle är 15 november.

Taggar: Reko