MP-kommunen Härnösand har kommit långt i sin hjärtefråga

2016-07-08 11:52

Härnösands kommun, där Miljöpartiet har ett tydligt inflytande, utmärker sig inom energi och miljö. Det framkom på fredagens frukostseminarium med FAR.

Med 48 poäng av 100 möjliga placerar sig Härnösand på en hedrande andraplats i FAR:s kommungranskning, som tar sikte på hur väl partierna uppfyller de globala hållbarhetsmålen i kommuner där de har starka fästen.

På fredagen som är miljöpartiets dag i Almedalen var det således Härnösands kommun som stod i fokus i FAR:s kommungranskning. Härnösand styrs av en koalition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. MP har 11 procent av väljarstödet och posten som första vice ordförande i kommunfullmäktige innehas av Karin Frejarö (MP).

– Det är jätteroligt att vi placerar oss så pass bra i granskningen, men framför allt tycker jag att det är ett spännande grepp att bryta ned de globala målen på kommunal nivå, sa Karin Frejarö vid fredagens paneldiskussion.

Globala utvecklingsmål
Mätmetoden som FAR har utvecklats tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tar sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen som är 17 till antalet. 6 av dessa anses vara särskilt relevanta för kommunernas arbete och ansvar, och har grupperats i fyra områden i granskningen: Lärande & trygghet, Energi & miljö, Tillväxt och Transparens & etik.

Härnösand kommer särskilt väl ut inom Energi & miljö med 68 av 100 möjliga poäng.

– Det är något vi i juryn vill ge stort beröm för, sa Bo Ädel, auktoriserad revisor och kommunal certifierad revisor samt ledamot i juryn.

Bristfällig kommunikation
Juryn har nämligen noterat att partiernas hjärtefrågor inte kommit så väl ut i granskningen. Det skulle kunna bero på att kommunerna inte alltid är så duktiga på att kommunicera vad de gör.

– Ja, jag upplever att det har varit ett generellt svar i tidigare panelsamtal som jag lyssnat till under veckan och som jag känner igen mig i. Alla säger att det här området gör vi nog ganska mycket på men vi har inte kommunicerat det tillräckligt tydligt, sa Karin Frejarö och fortsatte:

– Men det är en balansgång. Vi är ju mer intresserade att få resultat i det vi gör än i det vi kommunicerar.

Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, framhöll samtidigt att det som mäts blir gjort och att det är själva grunden till att FAR har lanserat hållbarhetsligan för kommuner, om än i liten skala.

– Drömläget är att vi skulle göra en sådan hör granskning på alla kommuner. Jag hoppas att vi kommer göra det nästa år.

Taggar: Almedalen, Hållbarhet