Moderaterna vill byta plats på staplarna

2016-07-10 15:16

På lördagen var det dags för FAR att presentera hur hållbar Moderaternas politik är i praktiken, där Täby kommun hade granskats. I debatten representerades Täby kommun och Moderaterna av riksdagsledamoten Fredrik Schulte, som även sitter i kommunfullmäktige i Täby.

I FAR:s granskning fick Täby totalt 43/100 poäng, men bara 26/100 på delområdet Lärande och Trygghet. Däremot desto högre i området Energi och Miljö där man fick hela 70/100.

Fredrik Schulte inledde med att direkt påpeka att han ville byta plats på dessa två staplar.

– Vi förtjänar inte ett högt betyg inom området energi och miljö, sa han och menade på att Täby har långtgående mål på området men är fortfarande helt beroende av olja.

Det är dock ett område som kommunen jobbar på.  FAR:s granskning har dock inte bara tittat på skolresultaten utan fokuserat på vad kommunerna har för mål kring trygghet, anti-mobbing och integration i skolan. Fredrik Schulte menar att detta inte är en uppgift för kommunpolitikerna –Täby har överlåtit detta arbete till pedagogerna.

Hållbarhet olika för olika kommuner
Diskussionen berörde också vad som är hållbarhet i kommunerna, vilket Outi Alestalo menade kan vara svårt då allt som kommunerna gör är hållbarhetsarbete i någon form. Hon sa dock att med FN:s Globala mål kommer det bli lättare för kommunerna att veta om vad de ska fokusera på och utifrån dessa mål kunna prioritera sitt hållbarhetsarbete.

Jonas Svensson instämde i detta och menade att det är väldigt viktigt att kommunerna gör prioriteringar, och att dessa ser väldigt olika ut i olika kommuner.

Panelen kom fram till att framtida utmaningar för Täby är miljöfrågan och att kapa oljeberoendet i kommunen. En ytterligare utmaning är integrationen av alla de nyanlända personer som kommer till kommunen.

Taggar: Almedalen, Hållbarhet