Malmö - en inspirationskälla för andra kommuner

2016-07-05 10:47

61 poäng av 100 möjliga. Med det resultatet tar Malmö täten i FAR:s granskning av hur hållbara svenska kommuner är utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

– Så här långt kan jag säga att Malmö måste lyftas som en inspirationskälla för andra kommuner, sa Parul Sharma, ordförande för regeringens delegation för Agenda 2030, som verkar för att Sverige ska nå sitt åtagande inom ramen för FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Hela samhället ska bidra: företag, frivilligorganisationer och offentlig sektor. Under politikerveckan i Almedalen har FAR valt att bidra genom en granskning av hur långt kommunerna hunnit. På tisdagsmorgonen stod det klart att Malmö stad, där Socialdemokraterna har ett starkt fäste, utmärker sig med det hittills högsta resultatet i FAR:s granskning. Malmö stad är också den enda kommunen i granskningen som producerat en egen hållbarhetsrapport.

– Några betyg hade nog blivit högre om vi hade haft tillgång till Malmö stads hållbarhetsrapport vid granskningstillfället, sa Didrik Roos, revisor och hållbarhetsspecialist på Deloitte och en av ledamöterna i den jury som arbetat med FAR:s kommungranskning.

Malmö en föregångare
Malmö stad var först i Sverige med att kvalificera sig för Fair Trade City och visade på tisdagens frukostseminarium att kommunen är något av en föregångare på hållbarhetsområdet.

– I vår hållbarhetsrapport har vi slagit samman vår miljöredovisning med vår välfärdsredovisning. Men formen är inte det viktiga, det viktigaste är att man får siffror. Siffrorna leder i bästa fall till att man får en aha-upplevelse som leder till att man gör någonting, sa Carina Nilsson, kommunalråd (S) med ansvar för sociala frågor.

Vid seminariet diskuterade panelen också vikten av att våga välja och prioriterar utifrån väsentlighet. Parul Sharma riktade dock en uppmaning till svenska organisationer i allmänhet:

– Jag förstår att man måste göra en väsentlighetsanalys och prioritera, men vi har kanske en felaktig bild av att antikorruption inte är vår största utmaning. Om det är så att antikorruption hamnar långt ned på er lista - titta en extra gång, sa hon.

Taggar: Almedalen, Hållbarhet