Redovisning: Nyheter, trender och tendenser

2016-12-01 07:33

Allt mer komplext för de stora företagen men enklare för de mindre. Så sammanfattar Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, de senaste årens trender inom redovisning. Sedan år 2000 servar hon Balans läsare med populära Nyheter inför bokslutet

Du har skrivit Nyheter inför bokslutet sedan år 2000. Vilka händelser och reformer minns du särskilt?

– Jag tänker på tre händelser: Den enskilt största är när EU beslutade att alla noterade företag på en reglerad marknad skulle
upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Förordningen beslutades redan 2002 och trädde i kraft 1 januari 2005. Den andra stora händelsen är Bokföringsnämndens (BFN) Kprojekt där K3 är huvudregelverket, som blev obligatoriskt att tillämpa för större företag från och med räkenskapsår som påbörjades efter 31 december 2013. K3 tar sin utgångspunkt i International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entitie (IFRS for SME:s). Den sista stora händelsen är att årsredovisningslagen (ÅRL) i år genomgått den största förändringen sedan den trädde i kraft vid mitten av 1990-talet. Förändringen av ÅRL är en följd av implementering av EU:s nya redovisningsdirektiv som trädde i kraft 2016 och som medför att även BFN:s K-regelverk nu uppdateras.

Läs hela artikeln på Balanswebben

Taggar: Redovisningskonsult, Revisor