Hänvisning från revisionsberättelsen till RN:s webbplats

2016-12-21 13:18

Som framgår av RevR 700 Revisionsberättelsens utformning behöver bara en mindre del av beskrivningarna i avsnitten om revisorns ansvar presenteras i revisionsberättelsen. Istället kan en hänvisning göras till Revisorsnämndens webbplats.

I nedanstående dokument framgår hur denna hänvisning ska göras i revisionsberättelsen. I slutet av Revisorsnämndens text hänvisas till FAR:s webbplats för en engelsk översättning. Denna översättning kommer inom kort att finns publicerad på angiven URL-adress.

Information om RN:s URL-adress

Taggar: Revision, Revisor, Revisorsnämnden