Antalet auktoriserade skatterådgivare minskar

2016-12-27 09:42

Antalet auktoriserade skatterådgivare minskar för fjärde året i rad. Skatterådgivarna påverkas av generationsskifte och strukturella förändringar, men efterfrågan på oberoende rådgivare är fortsatt hög.

Inför årsskiftet 2017 ser antalet auktoriserade skatterådgivare ut att minska igen. I mitten av december hade FAR 322 auktoriserade skatterådgivare bland sina medlemmar, vilket tyder på att den minskande trenden håller i sig.

Det finns många faktorer som kan förklara minskningen, menar Joachim Agrell, skatterådgivare på Deloitte och ordförande i FAR:s skattesektion.

– Jag ser inte detta som en trend utan mer som ett uttryck för att auktorisationen håller på att sätta sig. 2012 togs en stor grupp skatterådgivare in på övergångsregler och en del av dem har sedan slutat genom pensionsavgångar samtidigt som vi inte har haft ett lika stort inflöde av nyauktoriserade, säger han.

– Vi ser också en utveckling på företagssidan där fler företag än tidigare bygger upp egna skatteavdelningar. Branschens unga skatterådgivare på väg mot auktorisation är väldigt attraktiva på den marknaden.

Ändå ser Joachim Agrell ingen anledning till oro; efterfrågan på konsulter är och kommer fortsatt att vara hög.

– Skatt blir en allt större fråga. Tidigare var skattefrågan väldigt isolerad, men nu är den en integrerad del i företagens verksamhet. Ett uttryck för att skatt ökar i betydelse är att frågan klättrar högre upp i organisationen ända upp till styrelsenivå.

Det är en spännande tid att vara skatterådgivare och jag kan inte se att efterfrågan på våra tjänster kommer att minska. Snarare tvärtom.

Taggar: Skatterådgivare