3:12-utredningen: Blir förslaget verklighet?

2016-12-08 11:25

Ett 50-tal remissinstanser ska tycka till om 3:12-utredarens förslag. 10 februari 2017 är sista dagen att komma med synpunkter.

De föreslagna 3:12-reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018, och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017. Om det ska bli möjlighet måste en proposition läggas fram senast nästa höst, så att riksdagen kan fatta beslut om de nya reglerna innan årsskiftet.

Utredningen är nu ute på remiss hos ett 50-tal instanser, bland annat till Svenskt Näringsliv, Småföretagarnas riksförbund, Regelrådet och FAR – branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Senast fredagen 10 februari 2017 ska remissvaren skickas in till Finansdepartementet.

– Det är en lång väg kvar innan förslaget blir verklighet och frågan är om det kommer att gå igenom i sin helhet. Det har redan mötts av en hel del kritik, konstaterar Stefan Asklöf, Senior Manager på Deloitte, som har analyserat förslaget.

Läs hela texten på Balanswebben

Taggar: Fåmansbolagsreglerna