"En redovisningskonsult ska jobba som översättare"

2016-04-20 11:40

Avdramatisera begreppet rådgivning och belys vikten av att ha en kritisk hållning till programleverantörerna. Det var några av punkterna som diskuterades när styrgruppen för sektion Redovisning hade sitt senaste möte.

Styrgruppen har vid tidigare möten diskuterat att det har kommit signaler från medlemmar som pekar på att digitaliseringsprocessen och de ökade kraven på rådgivning upplevs som stressande. Men begreppet rådgivning finns redan som en grundtanke i Reko.

– Reko förespråkar att en auktoriserad redovisningskonsult ska vara proaktiv. Om konsulten är proaktiv i sitt arbete med kunderna så erbjuder man också rådgivning, säger Elisabeth Svensson, medlem i styrgruppen.

Med det inte sagt att rådgivningsrollen inte måste utvecklas och breddas men i Reko finns det ett bra grundstöd.

Den andra punkten som diskuterades var programvaruleverantörernas roll i redovisningskonsulternas arbete. Att vara kritisk till vad programleverantörerna erbjuder för lösning är viktigt. Frågor som bör besvaras är om de uppfyller de lagkrav som finns på bland annat systemdokumentation och behandlingshistorik.

– Det ligger i din roll som redovisningskonsult att ta reda på de här sakerna. Att bara förutsätta att den programleverantör man använder uppfyller lagkraven är inte en bra hållning, säger Elisabeth.

Ett medskick från styrgruppen är att redovisningskonsulten inte ska överinformera sina kunder. Även om moderna program kan generera 90 nyckeltal innebär det inte att man ska förmedla alla dessa till kunden. I god rådgivning ligger också förmågan att avgränsa informationen och göra den avskalad och lätt att förstå.

– Jag brukar säga att vi som redovisningskonsulter ska jobba som översättare av ekonomisk information till ett språk som kunderna förstår och har nytta av.

Taggar: Reko