Revisionspaketet har gått under klubban

2014-04-30 10:53

3 april röstade EU-parlamentet ja till skärpt reglering av revisorer och revisionsbyråer. Branschen har varit mycket aktiv i den tre och ett halvt år långa processen.

– Revisionspaketet adresserar tillkortakommanden i branschen och tar sikte på att stärka revisionskvalitén och förse investerare med den information de behöver. Förslaget öppnar upp marknaden för fler än Big 4 och åtgärdar brister i revisionen som blev synliga under finanskrisen, säger EU-parlamentets rapportör för revisionspaketet, Sajjad Karim (konservativ, Storbritannien).

Rapportörens uppgift är att ta fram en kompromiss som har brett stöd i parlamentet. Beredningen sker i huvudsak inom utskott, i det här fallet utskottet för rättsliga frågor (JURI). När Sajjad Karims rapport om revisionspaketet var klar antogs den i JURI med 15 röster mot 10.

– Den svaga siffran reflekterar inte parlamentets hållning i stort. Alla ville se en skärpning efter finanskrisen där till och med Lehman Brothers hade en ren revisionsberättelse kort tid innan kraschen, säger Cecilia Wikström (FP), ledamot i utskottet för rättsliga frågor (JURI).

Hon berättar att det initialt fanns en höger vänster-dimension i uppfattningen om revisionspaketet, men att det också fanns nationella skillnader.

– Tyskarna var emot, oaktat partigrupp, och det slog igenom i utskottet eftersom tyskarna är överrepresenterade i JURI, säger Cecilia Wikström.

Obligatorisk byrårotation är den enskilda fråga i revisionspaketet som har engagerat parlamentarikerna mest. Många vill ta åt sig äran av att ha bidragit till en betydlig mildring av EU-kommissionens ursprungliga förslag på rotation vart sjätte år. Nu blir det vart tionde år med möjlig förlängning upp till 12 år, sammanlagt 22 år.

Har ni lyssnat tillräckligt mycket på branschen?

– Vi har lyssnat alldeles för mycket på branschen. Jag tycker att det har varit läskigt att höra de fyra stora. Det har varit otroligt jobbigt och påfrestande. Det är den absolut mest aggressiva lobbykampanj som jag har sett under mina fem år här i Bryssel, säger Cecilia Wikström, som betonar att det handlar om Big 4 internationellt

Taggar: EU, EU:s revisionpaket