Auktorisation

Auktorisation och utbildning för revisorer

Auktorisationen utfärdas och förnyas av Revisorsinspektionen (RI).

En auktoriserad revisor har rätt att utföra lagstadgad revision och är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

Genom att arbeta med varierande uppdrag hos många olika typer av företag får den auktoriserade revisorn stor erfarenhet och bred kompetens.

För att bli auktoriserad revisor och medlem i FAR ska du först få godkänt i revisorsexamen som anordnas av Revisorsinspektionen. Innan du gör examen behöver du förbereda dig så att du uppfyller kraven för auktorisation:

  • Du ska ha en akademisk examen om minst 180 hp. På Revisorsinspektionens webbplats kan du läsa mer om vad om ska ingå i utbildningen.
  • Du ska arbeta på en revisionsbyrå och dessutom ha minst tre års praktik som består av handledning av auktoriserad eller godkänd revisor och den sker vanligtvis genom att du är anställd som revisor på en revisionsbyrå.

När du har erhållit din auktorisation från Revisorsinspektionen är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap i FAR.
En auktoriserad eller godkänd revisor:

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad 

Som auktoriserad eller godkänd revisor och medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande. FAR bedriver ett kontinuerligt lobby- och remissarbete för att tillvarata dina intressen. FAR är medlem i den internationella branschorganisationen IFAC.

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Taggar: Revisor