Auktoriserad redovisningskonsult FAR

Auktoriserad redovisningskonsult FAR

Titeln auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult.

Den auktoriserade redovisningskonsulten är företagarens högra hand och hjälper till i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. En viktig resurs som är oumbärlig för många företagare i Sverige. Som auktoriserad redovisningskonsult arbetar du kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

För att bli auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR ska du först få godkänt i FAR:s redovisningskonsultexamen och gå en särskild kurs i Reko. Innan du gör redovisningskonsultexamen behöver du förbereda dig så att du uppfyller kraven för auktorisationen:

  • Många av FAR:s auktoriserade redovisningskonsulter har en akademisk examen medan andra har läst enstaka kurser eller har en utbildning från yrkeshögskola. Det finns ett antal YH-utbildningar som är inriktade mot redovisning. För att de enstaka kurserna/YH-utbildningen ska godkännas av FAR ska de vara på 120 hp/400 yhp och det ska ingå företagsekonomi, juridik och skatt.

    Du behöver också arbeta på, och ha minst tre års praktik som extern redovisningskonsult från, en redovisnings- eller revisionsbyrå.

  • En alternativ väg till auktorisationen är att du har lång erfarenhet, minst sju år, från redovisningsområdet. Av de sju åren ska minst tre vara som extern redovisningskonsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå.

invalskrav FAR

När du uppfyller någon av dessa vägar till auktorisation är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap i FAR och att få göra redovisningskonsultexamen.
En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

En auktoriserad redovisningskonsult:

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad
  • arbetar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko

Som auktoriserad redovisningskonsult och medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande. FAR bedriver ett kontinuerligt lobby- och remissarbete för att tillvarata dina intressen. FAR är medlem i den internationella branschorganisationen IFAC.

Taggar: Redovisningskonsult

Vanliga frågor och svar

Vad behövs för att du ska kunna ta examen?

Du ansöker först om medlemskap som redovisningskonsult. När du får besked om att du uppfyller kraven för medlemskap kallas du till nästa provtillfälle. Efter erlagd examensavgift och genomförd examen, med godkänt resultat, får du besked om datum för ditt inträde som medlem och att du är auktoriserad redovisningskonsult.

När och var kan du ta examen?

Redovisningskonsultexamen hålls två gånger per år – i april respektive november, i Stockholm. Examen kan även ges på andra orter om minst tio personer är auktoriserbara där. Information om tid och plats får du tillsammans med beskedet om att du är auktoriserbar.

Hur kan du förbereda dig inför examen?

Under hela din praktiktid ska du löpande arbeta med olika kunduppdrag, du behöver få stöd och hjälp av mer erfarna kollegor. Du ska under praktiktiden följa en lämplig utbildningsplan som omfattar kurser inom exempelvis redovisnings-, skatte- och momsområdet.

FAR har en förberedelsekurs inför examenstillfällena. Dagen ska tydliggöra nivån på teorifrågorna samt ge dig många praktiska tips på hur redovisningskonsultexamen är upplagd och hur du ska tänka.