Lönekonsult

Vad gör en lönekonsult?

Att arbeta med lön är spännande och utvecklande. Den svenska löneprocessen är komplex och lönekonsulten är en oumbärlig resurs för företagen i frågor som rör personalens löner. En lönekonsult arbetar med allt från löpande lönehantering, redovisning av skatter, avgifter och statistik samt tolkning, analys och rådgivning av lagar och regler. Området är i ständig förändring, och det ställer höga krav på kompetens och flexibilitet hos morgondagens lönekonsult.

För att arbeta som auktoriserad lönekonsult behöver du bred kompetens. Du arbetar med allt från löne- och förmånsberäkningar, skatter och sociala avgifter samt redovisning och rapportering internt och externt. I rollen hanterar du ofta även  reseräkningar och traktamenten och du måste kunna hantera rutiner, processer och analyser i ett lönesystem. Förutom grundläggande kunskaper inom ekonomi, behöver du även kunna arbeta självständigt med HR-frågor och lönerelaterad redovisning.

Du måste också kunna tolka kollektivavtal och ha kunskaper om arbetsrättsliga lagar, regler och praxis som får direkt tillämpning i löneberedningen, exempelvis lagstiftning gällande sjukdom, föräldraledighet, semester och Lagen om anställningsskydd (LAS).

Utveckling och framtid

Löneområdet är i ständig utveckling och förändringsbenägenhet och flexibilitet är ett måste för framtidens lönekonsult. Den komplexa svenska löneprocessen i kombination med allt mer omfattande lagar och regler ökar kraven på yrket och det blir allt mer avgörande att hålla sig uppdaterad inom området. Digitaliseringen som genomsyrar hela samhället påverkar naturligtvis även lönekonsultens arbete. Här är möjligheterna enorma och förändringsprocessen har bara börjat.

I och med bland annat ökade pensionsavgångar de kommande åren är arbetsmarknaden god och vi ser en hög efterfrågan på marknadsdrivna lönekonsulter med intresse för digitalisering och effektivisering. Att dessutom vara auktoriserad lönekonsult ger dig en ovärderlig kvalitetsstämpel på din yrkeskompetens och ditt professionella yrkesutövande. För arbetsgivare och kunder är detta mycket viktigt, uppskattat och skapar även extra förtroende och trygghet. Som lönekonsult är du antingen anställd eller driver egen firma och dina uppdragsgivare finns i hela näringslivet, allt från små familjeföretag till stora internationella koncerner, både inom privat och offentlig sektor.

Förändringar skapar möjligheter

Förändringar inom löneområdet, som nya lagar och regler samt ökat fokus på digital hantering, bidrar till nya yrkes- och utvecklingsmöjligheter för framtidens lönekonsulter.

Etik

FAR:s medlemmar har förbundit sig att följa FAR:s regler för god yrkessed. För att tydliggöra vad god yrkessed innebär i vissa särskilda frågor har FAR även utfärdat kompletterande rekommendationer och uttalanden.

Kvalitetskontroll

Lönekonsultens arbete omfattas inte av någon offentlig tillsyn. Däremot är kvalitetssäkring av lönekonsultens arbete av avgörande betydelse för att säkerställa en god kvalitet. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag och en utarbetad plan även för kvalitetskontroller inom löneområdet kommer att tas fram.

Taggar: Lönekonsult

Vanliga frågor och svar

Vad kan FAR erbjuda lönekonsulterna?

Som medlem får du en rad förmåner. Du får kostnadsfri tillgång till Bisnode som tillhandahåller branschnyckeltal. Du erbjuds även rabatter på litteratur och kurser ur FAR:s stora utbud. Med ett abonnemang på vår informationstjänst FAR Online kan du enkelt hålla reda på aktuella siffror och regelverk. I databasen hittar du de senaste lagändringarna och regelverken inom redovisning, revision, skatt och finans liksom ett stort urval av fakta- och sifferuppgifter.

Genom FAR:s försäkringsservice kan du också teckna förmånliga medlemsförsäkringar.

I medlemskapet ingår FAR:s Medlemsvolym och Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko. Som medlem får du dessutom ett elektroniskt nyhetsbrev samt tidningarna Balans och Resultat. Du kan även prenumerera på Resultat åt dina kunder. Resultat är ju i första hand till för att hjälpa dig i din dialog med kunderna.

På vår webbplats www.far.se hittar du nyheter och aktuell information. Du kan även följa FAR i vardagen genom våra sociala medier-konton på Facebook, Instagram Twitter och Linkedin. Sök upp oss under namnet FAR eller @farbransch.

Kan man ha dubbla titlar?

Det kommer även att vara möjligt att ha dubbla titlar - det vill säga vara både auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad lönekonsult - förutsatt att kriterier som rätt erfarenhet och utbildning är uppfyllda.

Får de som kommer från Srf konsulterna att behålla sin auktorisation?

Medlemmar som tidigare har varit medlemmar i Srf konsulterna och går över till FAR, får titeln auktoriserad lönekonsult FAR.

Behöver de som kommer från Srf konsulterna göra en ny tentamen?

Nej, det behöver man inte. De som redan har titeln ALK (auktoriserad lönekonsult) hos Srf konsulterna behöver inte göra någon ny tentamen.

Anordnar FAR några förberedande kurser inför tentamen?

Ja, före examenstillfället, kan man gå en förberedelsekurs.

Hur kan lönekonsulterna förbereda sig bäst inför examen?

Provet kommer att spegla en "vanlig dag på jobbet". Det finns även en förberedelsekurs inför examen. Förberedelsekursen ska tydliggöra nivån på teorifrågorna samt ge dig praktiska tips på hur lönekonsultexamen är upplagd och hur du ska tänka. Vi kommer att utgå från tänkbara frågeställningar i examen och det blir både föreläsningspass och bikupeövningar.

Vilken sektion är man som auktoriserad lönekonsult medlem i?

Man är medlem i Sektion redovisning.

Varför behövs auktorisationen?

FAR har uppmärksammat tendensen att lyfta ut lönetjänsten från ekonomiavdelningar och outsourca till extern lönekonsult. Därför finns en stor efterfrågan på lönekonsulter. I samband med auktorisationen får yrkesgruppen en särskild kvalitetsstämpel.

Hur många lönekonsulter kommer att bli auktoriserade nästa år?

Det är omöjligt att säga men vi ser så klart fram emot att många lönekonsulter ser nyttan och möjligheterna med en auktorisation.