Lönekonsult

Vad gör en Auktoriserad Lönekonsult?

Den svenska löneprocessen är komplex och lönekonsulten är en oumbärlig resurs för företagen i frågor som rör personalens löner. En lönekonsult arbetar med allt från löpande lönehantering, redovisning av skatter, avgifter och statistik samt tolkning, analys och rådgivning av lagar och regler.

För att arbeta som Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver du bred kompetens. Du arbetar med allt från löne- och förmånsberäkningar, skatter och sociala avgifter samt redovisning och rapportering internt och externt. I rollen hanterar du ofta även reseräkningar och traktamenten och du måste kunna hantera rutiner, processer och analyser i ett lönesystem. Förutom grundläggande kunskaper inom ekonomi, behöver du även kunna arbeta självständigt med HR-frågor och lönerelaterad redovisning.

Du måste också kunna tolka kollektivavtal och ha kunskaper om arbetsrättsliga lagar, regler och praxis som får direkt tillämpning i löneberedningen, exempelvis lagstiftning gällande sjukdom, föräldraledighet, semester och Lagen om anställningsskydd (LAS).

En Auktoriserad Lönekonsult FAR tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i lönehanteringen. Det blir rätt från början.

En Auktoriserad Lönekonsult FAR:

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad
  • arbetar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko

Etik

FAR:s medlemmar har förbundit sig att följa FAR:s regler för god yrkessed. För att tydliggöra vad god yrkessed innebär i vissa särskilda frågor har FAR även utfärdat kompletterande rekommendationer och uttalanden.

Kvalitetskontroll

Lönekonsultens arbete omfattas inte av någon offentlig tillsyn. Däremot är kvalitetssäkring av lönekonsultens arbete av avgörande betydelse för att säkerställa en god kvalitet. FAR har sedan länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Taggar: Auktorisation, Lönekonsult