Auktoriserad lönekonsult FAR

Titeln auktoriserad lönekonsult FAR är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

Den auktoriserade lönekonsulten är företagarens högra hand och hjälper till i frågor som rör semesterlagen, sjuklönelagen och arbetstidslagen samt hjälper till i frågor som rör avtal, löneväxling och pensionsavsättningar. En viktig resurs som är oumbärlig för många företagare i Sverige. Som auktoriserad lönekonsult arbetar du kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens och erfarenhet.

För att bli auktoriserad lönekonsult och medlem i FAR ska du först få godkänt i FAR:s lönekonsultexamen och gå en särskild kurs i Reko . Innan du gör lönekonsultexamen behöver du förbereda dig så att du uppfyller kraven för auktorisationen:

  • Många av FAR:s auktoriserade lönekonsulter har en akademisk examen medan andra har läst enstaka kurser eller har en utbildning från yrkeshögskola. Det finns ett antal YH-utbildningar som är inriktade mot löneområdet. För att de enstaka kurserna/YH-utbildningen ska godkännas av FAR ska de vara på 60 hp/200 yhp och det ska ingå lönehantering och lönesystem, arbetsrätt, personalekonomi, och personalarbetets innehåll och processer.

    Du behöver också arbeta på, och ha minst tre års praktik som extern lönekonsult från, en redovisnings- eller revisionsbyrå.
  • En alternativ väg till auktorisationen är att du har lång erfarenhet, minst sex år, från löneområdet. Av de sex åren ska minst tre vara som extern lönekonsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå.

När du uppfyller någon av dessa vägar till auktorisation är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap i FAR och att få göra lönekonsultexamen.

En auktoriserad lönekonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i lönehanteringen. Det blir rätt från början.

En auktoriserad lönekonsult:

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad
  • arbetar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko

Som auktoriserad lönekonsult och medlem i FAR får du tillgång till ett varumärke som står för trovärdighet, resurser och internationellt erkännande. FAR bedriver ett kontinuerligt lobby- och remissarbete för att tillvarata dina intressen. FAR är medlem i den internationella branschorganisationen IFAC.

Taggar: Lönekonsult

Vanliga frågor och svar

Hur kan lönekonsulterna förbereda sig bäst inför examen?

Provet kommer att spegla en "vanlig dag på jobbet". Det finns även en förberedelsekurs inför examen. Förberedelsekursen ska tydliggöra nivån på teorifrågorna samt ge dig praktiska tips på hur lönekonsultexamen är upplagd och hur du ska tänka. Vi kommer att utgå från tänkbara frågeställningar i examen och det blir både föreläsningspass och bikupeövningar.

Anordnar FAR några förberedande kurser inför tentamen?

Ja, före examenstillfället, kan man gå en förberedelsekurs.

Varför behövs auktorisationen?

FAR har uppmärksammat tendensen att lyfta ut lönetjänsten från ekonomiavdelningar och outsourca till extern lönekonsult. Därför finns en stor efterfrågan på lönekonsulter. I samband med auktorisationen får yrkesgruppen en särskild kvalitetsstämpel.