Auktorisation och utbildning för licensierade revisorer

Enligt FAR:s Rekommendation om revision av finansiella företag (RevR 100) ska minst en vald revisor eller den som är huvudansvarig revisor vid revisionen av företag som omfattas av de så kallade rörelselagarna och som står under Finansinspektionens tillsyn vara licensierad. Kraven för licensiering gäller från och med 1 juli 2012.

För att bli licensierad krävs följande:

  • Under de tre år som närmast föregår ansökan om licensiering/fortsatt licensiering ska man ha utövat revisionsverksamhet, övriga bestyrkandeuppdrag eller annan granskning enligt särskild överenskommelse i finansiella företag omfattande minst 600 timmar.
  • För licensiering/fortsatt licensiering ska man också, utöver de generella krav som gäller för alla revisorer, under de tre senaste åren ha genomgått 60 timmars relevant fortbildning, varav 40 timmar ska avse verifierbar utbildning. Sammanlagd fortbildningstid ska alltså vara 180 timmar.

Licensieringen gäller i tre år i taget och måste därefter förnyas.

När en ansökan om licensiering beviljats ska revisorn betala en avgift.

  • Avgift beviljad licensiering: 5 000 kr
  • Avgift förnyad licensiering: 800 kr

Taggar: Lönekonsult