Verified

Verified – digitala signaturer

Med hjälp av Verified kan du bland annat signera uppdragsbrev, lagerintyg, kassaintyg och uttalande från företagsledning digitalt. Du slipper papper, penna, skrivare och skanner. Som FAR-medlem får du förmånliga rabatter på tjänsterna från Verified.

Några av de omedelbara fördelarna är kortare ledtider, mindre administration och högre säkerhet. Och inte minst är det enkelt att komma igång med tjänsten. Många byråer har redan anslutit sig.

Den mottagande parten väljer själv om denne ska signera i mobilen, på pc:n eller på surfplattan. Åttio procent av mottagarna, som i dag använder sig av Verified, signerar inom en dag och femtiofem procent inom en timme.

Camilla Carlsson på FAR ser många fördelar med tjänsten.

– Det här verktyget hjälper exempelvis en byrå att få ett bättre flöde i sina interna rutiner kring uppdragsbreven. Och inte minst är det ett bra sätt att säkerställa att alla uppdragsbrev är undertecknade, säger hon.

– Men varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Verified är en av de marknadsledande aktörerna i Norden med drygt 500 kunder i Sverige, Norge och Danmark.

Läs mer om tjänsten på Verifieds webbplats.

Prislista:

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.

Taggar: Medlemsförmåner