Medlemsrådgivning

Medlemsrådgivning

Som medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. Skatte- och momsfrågor behandlar vi inte.

FAR:s medlemsrådgivning är till för att fungera som stöd och underlätta för dig i din yrkesutövning, men det är alltid du som måste fatta beslut i den aktuella frågan.

Alla frågor behandlas fortlöpande och vi eftersträvar att du ska få en återkoppling inom ett par dagar. Beroende på att bemanningen på medlemsrådgivningen tidvis är begränsad samt att antalet inkommande ärenden och komplexiteten i dem varierar kraftigt, kan svarstiden ibland bli något längre.

Du ställer dina frågor via ett särskilt ärendeformulär.

Taggar: Medlemsförmåner