Medlemsavgifter

Som medlem i FAR betalar du en årlig individuell avgift som består av en momsfri medlemsavgift (ej avdragsgill) och en momsbelagd serviceavgift (avdragsgill). Utöver det betalar din byrå en momsfri medlemsavgift (ej avdragsgill) för företag.

Din totala avgift för medlemskapet är beroende av vilket medlemskap du har i FAR och vilken yrkeskategori du tillhör. De olika medlemskapen i FAR är ordinarie medlemskap, basmedlemskap och studentmedlemskap. De olika yrkeskategorierna är revisor, redovisningskonsult, lönekonsult, skatterådgivare och specialist. 

Läs mer om vad som ingår i respektive medlemskap här. 

Avgifterna för medlemskap i FAR räkenskapsåret 2020/2021 är följande:   


Medlemsavgift individuell/fysisk person  

 • Ordinarie medlemskap: 650 kr/medlem  
 • Bas- och studentmedlemskap: 100 kr/medlem 

 Serviceavgift 

 • Ordinarie medlem:  
  Revisor: 6 240 kr/medlem
  Redovisningskonsult: 4 010 kr/medlem 
  Specialist:  4 010 kr/medlem
  Lönekonsult: 2 290 kr/medlem
 • Basmedlem:  
  Medlemskap: 1 830 kr/medlem 
  Medlemskap + rådgivning: 2 480 kr/medlem

 • Studentmedlem:  
  Medlemskap: 400 kr/medlem 

Så här räknar du ut din medlemsavgift: 

Exempel: Om du t.ex. är ordinarie medlem och revisor blir din medlemsavgift 650 + 6 240 = 6 890.
 

Medlemsavgifter företag

Som byrå med anställda FAR-medlemmar betalas även en så kallad medlemsavgift företag. Avgiften är beroende av medelantalet anställda på byrån i fråga. Medlemsavgiften för företag adderas på den individuella medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften för företag är 1 265 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. I enlighet med stämmans beslut hämtas uppgifterna från företagets senast fastställda årsredovisning, detta sker i nära anslutning till FAR:s fakturering av medlemsavgifter.  

Exempel: 
Ifall byrån har 20 anställda blir byråavgiften 1 265 x 20 = 25 300   

Vanliga frågor och svar om medlemsavgifter hittar du nedan. Övriga frågor om medlemsavgifter kan ställas till medlem@far.se

E-faktura eller pdf-faktura via mejl från FAR >>

Vanliga frågor och svar

Vad ingår i mitt FAR-medlemskap?

Innehållet i ditt medlemskap beror på ifall du är ordinarie-, bas- eller studentmedlem i FAR. 
Här kan du läsa mer om innehållet för respektive medlemskap; ordinarie medlemskapbasmedlemskap och studentmedlem

Vem beslutar om medlemsavgiften?

FAR:s stämma, det vill säga medlemmarna, beslutar om medlems- och serviceavgifter efter förslag från styrelsen.

Hur beräknas medlemsavgiften för företaget?

Den totala medlemsavgiften för respektive företag är 1 265 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. Beräkningen av medelantalet anställda på företaget inkluderar närstående företag (koncernförhållande eller ägargemenskap) och baseras på uppgifter som vid faktureringstillfället framgår av den senast fastställda årsredovisningen.

Vilka regler tillämpas för serviceavgiften?

För den som inträder som medlem när mer än halva räkenskapsåret har gått halveras serviceavgiften. För medlem som utträder under räkenskapsåret debiteras hel serviceavgift.

En person har slutat hos oss – hur gör jag?

Mejla information med personens namn till medlem@far.se  

Om jag vill avsluta mitt medlemskap, hur gör jag då?

Du avslutar ditt medlemskap genom att mejla medlem@far.se

Kan jag dela upp min medlemsavgift?

Nej.