Medlemsavgifter

Avgiften för ordinarie medlemskap i FAR räkenskapsåret 2018/2019 (1 maj 2018 – 30 april 2019) uppgår till följande belopp:

Medlemskap företag

 • Medlemsavgiften för företag är 1 245 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. I enlighet med stämmans beslut hämtas uppgifterna från företagets senast fastställda årsredovisning, detta sker i nära anslutning till FAR:s fakturering av medlemsavgifter.

Medlemskap fysisk person

 • Medlemsavgiften till FAR uppgår till 650 kr för fysisk person som är ordinarie medlem
 • Medlemsavgiften till FAR uppgår till 100 kr för fysisk person som är basmedlem eller studentmedlem

 • Serviceavgiften till FAR AB:
  – 6 160 kr för revisorer (ordinarie medlem)
  – 3 950 kr för redovisningskonsulter (ordinarie medlem)
  – 3 950 kr för specialister (ordinarie medlem)
  – 2 250 kr för lönekonsulter (ordinarie medlem)

  – 1 800 kr för basmedlem
  – 2 450 kr för basmedlem med medlemsrådgivning
  – 400 kr för studentmedlem

Medlemsavgiften är momsfri (ej avdragsgill) medan serviceavgiften är momsbelagd (avdragsgill).

Vanliga frågor och svar om medlemsavgifter hittar du nedan. Övriga frågor om medlemsavgifter kan ställas till medlem@far.se

E-faktura eller pdf-faktura via mejl från FAR >>

Vanliga frågor och svar

Vem beslutar om medlemsavgiften?

FAR:s stämma, det vill säga medlemmarna, beslutar om medlems- och serviceavgifter efter förslag från styrelsen.

Hur beräknas medlemsavgiften för företaget?

Den totala medlemsavgiften för respektive företag är 1 245 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. Beräkningen av medelantalet anställda på företaget inkluderar närstående företag (koncernförhållande eller ägargemenskap) och baseras på uppgifter som vid faktureringstillfället framgår av den senast fastställda årsredovisningen.

Vilka regler tillämpas för serviceavgiften?

För den som inträder som medlem när mer än halva räkenskapsåret har gått halveras serviceavgiften. För medlem som utträder under räkenskapsåret debiteras hel serviceavgift.