FAR:s medlemskap

Du kan vara medlem i FAR som ordinarie medlem, basmedlem eller studentmedlem.

Nytt från 1 maj 2018 - basmedlemskap och studentmedlemskap:

Basmedlemskap Du kan bli basmedlem redan i dag. FAR erbjuder en prova på-period fram till 1 november 2018. Det enda du behöver göra är att skicka ett mejl till medlem@far.se med dina kontaktuppgifter. För att kunna bli basmedlem ska du: 

 • vara verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag där det finns ordinarie FAR-medlemmar. 
 • inte uppfylla kraven för ordinarie medlemskap.

Avgift basmedlemskap: 1 900 kr ex moms.
Tillägg medlemsrådgivning: 650 kr ex moms.

Studentmedlemskap För att kunna bli studentmedlem ska du:

 • vara studerande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Avgift studentmedlemskap: 500 kr.

Skicka ett mejl till medlem@far.se med ditt för- och efternamn, adress, e-post, personnummer, skola/universitet och förväntad avslutad studietid.

Medlemsförmåner

 1. Ordinarie medlemskap

  • Förmånliga försäkringar
  • Medlemsrådgivning
  • Nyhetsbrev
  • Rabatt på FAR Online
  • FAR:s verktyg
  • Tidningen Balans
  • Tidningen Resultat
  • Reko till konsulter
  • Rabatt på utbildningar och litteratur
  • FAR:s logotyp i kommunikationen
  • Medlemspris aktualitetsdagar
  • Medlemsvolymen digitalt
  • Erbjudande från samarbetspartners
  • Auktorisation
  • Rösträtt
  • Kan vara FAR-aktiv
 2. Basmedlemskap

  • Rabatt på FAR Online
  • Medlemsrådgivning (tillägg)
  • Nyhetsbrev
  • FAR:s verktyg
  • Digitala Balans
  • Digitala Resultat
  • Rabatt på litteratur
  • Rabatt på utvalda utbildningar
  • Medlemspris aktualitetsdagar
  • Karriärrådgivning
 3. Studentmedlemskap

  • FAR Online
  • Nyhetsbrev 4 ggr/år
  • Digitala Balans
  • Studentpris Resultat
  • Studentpris FAR litteratur
  • Karriärrådgivning (branschen)