FAR:s medlemskap

Du kan vara medlem i FAR som ordinarie medlem, basmedlem eller studentmedlem.

Nytt från 1 maj 2018 - basmedlemskap och studentmedlemskap:

Basmedlemskap Du kan bli basmedlem redan i dag. FAR erbjuder en prova på-period fram till 1 november 2018. Det enda du behöver göra är att skicka ett mejl till medlem@far.se med dina kontaktuppgifter. För att kunna bli basmedlem ska du: 

  • vara verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag där det finns ordinarie FAR-medlemmar. 
  • inte uppfylla kraven för ordinarie medlemskap.

Avgift basmedlemskap: 1 900 kr ex moms.
Tillägg medlemsrådgivning: 650 kr ex moms.

Studentmedlemskap För att kunna bli studentmedlem ska du:

  • vara studerande vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Avgift studentmedlemskap: 500 kr.

Skicka ett mejl till medlem@far.se med ditt för- och efternamn, adress, e-post, personnummer, skola/universitet och förväntad avslutad studietid.

Medlemsförmåner

Så blir du ordinarie medlem >