Bokföringsprogram online – Finago

Som ordinarie medlem får du ta del av ett rabattpaket när du börjar använda bokföringsprogrammet Finago Procountor.

Med Finago Procountors molnbaserade program kan du sköta bokföringsuppgifterna – var och när som helst. Programmet är kostnadsfritt för dig som arbetar på redovisningsbyrå.

Erbjudandet i sin helhet

  • Gratis start-up-paket för byrå, värde 8 090 kr (inkluderar 12 timmar utbildning och konsultering)
  • Ytterligare 5 konsulteringstimmar utöver de 12 i föregående punkt
  • 15% rabatt på ytterligare utbildningstimmar

Besök Finagos webbplats.

Texten ovan är företagets beskrivning, FAR kan inte garantera och ansvarar inte för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.