Auktorisation och vidareutbildning

Auktorisation

Har du medarbetare som påbörjat sin resa mot auktorisationen? FAR erbjuder utbildning och stöd på vägen.

https://www.far.se/utbildningar/auktorisation/auktorisation-redovisningskonsult/

https://www.far.se/medlem/bli-medlem/basmedlem/

Vidareutbildning

Som auktoriserad redovisningskonsult är du skyldig att bibehålla din professionella kompetens och skicklighet, vilket sker genom vidareutbildning. Syftet med vidareutbildningen är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll genom att vara uppdaterad på nyheter och förändringar som kan påverka dina uppdrag. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

EtikR 4

Vidareutbildningsplan för Auktoriserade Redovisningskonsult FAR

https://www.far.se/utbildningar/auktorisation/vidareutbildning-auktoriserade-redovisningskonsult-far/