Frågor och svar om hållbarhetsredovisning

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling har tagit fram en ny FAQ för hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Den nya FAQ:n är ett komplement till den som togs fram år 2016 och dokumenten ska därför läsas tillsammans.

FAQ:n utgår från frågor som uppstått vid implementering av hållbarhetsredovisning och utgör FAR:s tolkning av de nya reglerna.

Ytterligare vägledning för hållbarhetsrapportering från FAR finns även i FAR:s RevR 12 Revisorns uttalande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och i FAR:s översättning av Accountancy Europes dokument ”Disclose what truly matters”.

Kort om hållbarhetsrapportering
En hållbarhetsrapport är enligt den nya regleringen en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat, samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information ska omfatta frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Från och med räkenskapsår som inleds efter 31 december 2016 ska större företag hållbarhetsrapportera.

Aktuella utbildningar inom hållbarhet

Visa alla utbildningar