”Min nyfikenhet är min drivkraft”

Viktor Dahlström är controllern som ville se vad som fanns bakom siffrorna och hur det fungerar i praktiken. Nyfikenheten gav honom nya utmaningar på Swedavia där han nu arbetar som helhetsansvarig för ekonomin för IT verksamheten. Läs om hur FAR:s utbildning gav honom verktyg till förändring.

Det var under studietiden i Gävle som Viktor Dahlström inledde sin karriärsbana inom ekonomi genom praktik på revisionsbyrån Grant Thornton. Praktiken ledde till fast anställning, men efter några år på byrån kände han sig sugen på något nytt.

– ­Jag blev nyfiken på hur en verksamhet fungerar i verkligheten. På byrån satt vi med siffror, papper och dokument bakom skrivbord, vilket var väldigt lärorikt i sig. Men jag ville se mera av det tekniska, vad som finns bakom siffrorna och hur det fungerar i praktiken, säger Viktor.

Jag tog med mig ett grundläggande tankesätt för hur man kan resonera och reflektera kring olika situationer. Som controller stöter man på mycket ad hoc-situationer som man får lösa - och då är det bra att ha en grund att stå på

Viktigt skapa förståelse

Den nyfikenheten ledde honom till Swedavia, rollen som business controller och med ett ansvarsområde som vuxit för varje år. I dag har Viktor helhetsansvar för flygplatsens IT-verksamhet och jobbar bland annat för att effektivera processerna och kunskapsutveckla förvaltningen. För honom är det viktigt att skapa förståelse för värdet av det arbete som görs på hans avdelning och dess påverkan på hela företaget. Att få kombinera det mera teoretiska han tog med sig från byrån med sin nuvarande roll, ser han som värdefullt.

– Jag har fått mycket mer perspektiv och en helt annan kännedom om hur allting fungerar rent praktiskt. Jag är väldigt tacksam för att jag har erfarenhet också från byråsidan och den förståelse jag tar med mig därifrån.

Utbildningen gav verktyg för utmaningar

För Viktor har också möjligheten att vidareutbilda sig spelat en viktig roll i hans professionella utveckling. Under sitt första år på Swedavia fick han chansen att gå FAR:s Controllerutbildning. För honom var det ingen tvekan att delta.

– Jag känner mig aldrig fullärd och det finns alltid något nytt att lära sig och dyka in i. Samtidigt tycker jag också att det är viktigt att underhålla sin kompetens. Jag gillar att vara uppdaterad och få insyn i vad som förändras. Vi lever i en värld som förändras snabbt och måste anpassa oss efter det.

Utbildningen gav bland annat Viktor en helhetssyn på rollen och verktyg för att ta sig an olika utmaningar i verkligheten.

– ­Utbildningen var en kombination av teori och praktiska exempel på hur det kan fungera i verkligheten. Det är inte alltid det finns ett enkelt svar, utan det beror på situationen och hur man anpassar sig till den. Jag tog med mig ett grundläggande tankesätt för hur man kan resonera och reflektera kring olika situationer. Som controller stöter man på mycket ad hoc-situationer som man får lösa - och då är det bra att ha en grund att stå på, berättar han.

Certifierad controller nästa steg

Ett år senare valde Viktor att fortsätta vidareutbilda sig och denna gång blev det kursen Certifierad Controller. Att valet föll på den kändes självklart. ­

Denna text är uppdaterad artikeln publicerades första gången
22-05-04 och redigerades 22-12-30

Utvalda artiklar

Aktuella utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Nyhet
  Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef eller har en liknande roll och vill få fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser