Digitala inlämningar och signaturer – vad gäller?

Digital inlämning och digitala signaturer av årsredovisningar är högaktuellt och FAR följer utvecklingen. Eva Wallgren, Bolagsverket, reder ut begreppen.

148 738 digitalt inlämnade årsredovisningar 2021

Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar 2021 ökar stadigt i antal. Hittills i år har närmare 149 000 årsredovisningar lämnats in digitalt.

Ankomstår Antal årsredovisningar Antal digitalt inlämnade årsredovisningar Andel digitalt inlämnade årsredovisningar
2021 jan-sep 522 489 148 738 28,5 %
2020 helår 592 355 101 952 17,2 %
2019 helår 565 377 39 491 7,0 %

Källa Bolagsverket

Hallå där, Eva Wallgren, enhetschef på Bolagsverket!

Upplever ni på Bolagsverket att säkerheten har ökat, till exempel att det är färre förfalskningar, i samband med er digitala tjänst? Upptäcktes det fel även tidigare, när inlämning var via papper? 

Vi kan inte avgöra om innehållet i en årsredovisning är förfalskat. Vi kontrollerar bland annat att årsredovisningen innehåller rätt delar, att samtliga styrelseledamöter och VD:n har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg. Vi gör samma kontroller oavsett om handlingen kom in på papper eller digitalt.

Är det möjligt att en årsredovisning kan godkännas utan revisionsberättelse om det finns vald revisor?

Vid digital inlämning finns det maskinella kontroller som avgör om det finns krav på revisionsberättelse för aktuell årsredovisning. Årsredovisningen kan därför aldrig felaktigt registreras automatiskt utan revisionsberättelse. I dessa fall går årsredovisningen vidare till manuell handläggning och där finns en teoretisk möjlighet att handläggaren gör en felbedömning. Det är dock en väldigt liten risk att något blir fel i handläggningen när årsredovisningen kommer in digitalt.

Var det möjligt även innan den digitala tjänsten lanserades?

Vid inlämning på papper gör vi samma kontroller som vid digital inlämning men då är kontrollerna till större delen manuella. Även här finns en teoretisk möjlighet att handläggaren gör en felbedömning.

Hur ska jag agera som bolag eller revisor om årsredovisningen som skickats in har registrerats och godkänts utan revisionsberättelse och det finns vald revisor?

Företaget bör då skicka in nya kompletta handlingar tillsammans med en skrivelse där det framgår vad som hänt och att de nya handlingarna ska ersätta de tidigare registrerade. Skrivelsen ska vara undertecknad av en ledamot eller VD. Läs gärna mer på Bolagsverkets webbplats.

Kan jag som vald revisor säkerställa att inte bolaget skickar in en egenupprättad revisionsberättelse utan min vetskap?

Nej och det är ingen skillnad om företaget lämnar in digitalt eller på papper. Däremot finns spårbarheten till vem som har lämnat in handlingarna när företaget lämnar in digitalt.

Mer om digital inlämning av årsredovisningar

Mer om digitala signaturer

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset
 • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar