2021-06-30
Kunskap

FAR förklarar yrkesroller

Vad innebär titeln auktoriserad revisor? När ska man anlita en lönekonsult? Vad kan en redovisningskonsult hjälpa till med? Vad gör en skatterådgivare?

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. Våra medlemmar är auktoriserade, vilket bland annat innebär att deras arbete kontinuerligt kvalitetskontrolleras. Läs mer om våra yrkesroller och hur du kan ha nytta av dessa!

Vad gör en revisor?

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns. Läs mer

Vad gör en redovisningskonsult?

Redovisningskonsulten hjälper företagaren i frågor inom ekonomi, tolkar och analyserar information som sedan omvandlas till beslutsunderlag. Läs mer

Vad gör en lönekonsult?

Lönekonsulten har en nyckelroll och jobbar brett med allt från löpande lönehantering till strategisk rådgivning. Alltid med företagets viktigaste resurs i fokus: de anställda. Läs mer

Vad gör en skatterådgivare?

Skatterådgivaren hjälper företag och privatpersoner att redovisa och betala skatt på ett korrekt, långsiktigt och hållbart sätt. Rådgivningen kan handla om allt från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms till internationell beskattning som exempelvis internprissättningsfrågor. Läs mer

Varför anlita en auktoriserad konsult?

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult FAR får du som företagare en kvalificerad, erfaren och utbildad yrkesutövare som kan hjälpa dig att driva din verksamhet framåt på ett tryggt sätt. Du kan betrakta auktorisationen som en kvalitetsstämpel eller ett bevis på att den du anlitar har den kunskap som behövs. Läs mer

 

Hitta din FAR-medlem!

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?