2021-07-04
Kunskap

Hållbarhet engagerar FAR

FAR arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har som branschorganisation bland annat en unik möjlighet att via sina medlemmar nå ut till företag och näringsliv. Det är en av de vägar FAR använder för att öka medvetenheten kring hållbart företagande.

Flera av FAR:s medlemsbyråer arbetar med hållbarhet inom sina egna verksamheter, men även tillsammans med sina kunder genom rådgivning, konsultationer, utbildning och granskning av hållbarhetsredovisningar, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv.

FAR arrangerar kontinuerligt utbildningar och seminarier i aktuella hållbarhetsfrågor. Som opinionsbildare är FAR  en stark röst i samhället och driver hållbarhetsfrågor relevanta för organisationens medlemmar och för ekonomi-Sverige i stort.

Redovisningskonsulten kan vara företagets bollplank i hållbarhetsfrågor

Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult hos FAR och författare till boken ”Hållbarhet i praktiken”, vill gärna se att fler redovisningskonsulter blir mer aktiva i sina kunders hållbarhetsarbete.
– Redovisningskonsulten erfarenhet och kunskap om kundens verksamhet och förutsättningar innebär en stor möjlighet att hjälpa företaget och ta en aktiv roll som rådgivare i hållbarhetsfrågor, säger Yvonne.

Webbinarium om hållbarhet

Petra Örjegren (Stabilisator) och Yvonne Jansson (FAR) höll den 17 mars 2021 ett webbinarium om hållbarhet där du får konkreta tips om hur du som redovisningskonsult kan hjälpa dina kunder att strukturera och driva sitt hållbarhetsarbete. 

Tidningen Balans

Tidningen Balans har under flera års tid lyft frågan om hållbarhet, ur många olika perspektiv. Återkommande ämnen är hållbarhetsrapportering, integrerad rapportering, jämställdhet och skatt som hållbarhetsfråga.

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.