2020-11-25

Hållbarhet engagerar FAR

FAR arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har som branschorganisation bland annat en unik möjlighet att via sina medlemmar nå ut till företag och näringsliv. Det är en av de vägar FAR använder för att öka medvetenheten kring hållbart företagande.

Flera av FAR:s medlemsbyråer arbetar med hållbarhet inom sina egna verksamheter, men även tillsammans med sina kunder genom rådgivning, konsultationer, utbildning och granskning av hållbarhetsredovisningar, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv.

FAR arrangerar kontinuerligt utbildningar och seminarier i aktuella hållbarhetsfrågor. Som opinionsbildare är FAR  en stark röst i samhället och driver hållbarhetsfrågor relevanta för organisationens medlemmar och för ekonomi-Sverige i stort.


Webbinarium om hållbarhet

Torbjörn Westman (KPMG) och Isabelle Hammarström (PwC) från FAR:s specialistgrupp Hållbarhet höll den 9 december 2020 ett webbinarium om aktuella hållbarhetsfrågor. 

Tidningen Balans

Tidningen Balans har under flera års tid lyft frågan om hållbarhet, ur många olika perspektiv. Återkommande ämnen är hållbarhetsrapportering, integrerad rapportering, jämställdhet och skatt som hållbarhetsfråga.

Catarina Weckman

Catarina Weckman

Medlemskap och hållbarhet

08-506 112 51 catarina.weckman@far.se
Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)
Nyhet

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.