2021-09-20
Inspiration

Rådgivning i fokus för lönekonsulter

Med uppdaterad kunskap och större fokus på rådgivning kan lönekonsulten skapa mervärden för sina kunder.

Hallå där Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult och föreläsare på Nyhetsdag för lönekonsulter

Vem ska anmäla sig till Nyhetsdagen för lönekonsulter?

Den i sin yrkesroll hjälper kunder med lönetjänster. Dagen ger en bred uppdatering inom löneområdet.

Rådgivningen kommer allt mer i fokus, så dagen innehåller ett pass där deltagarna får insikter i hur de kan vidga sin rådgivning och erbjuda mervärde till kunden.

Vad kan deltagaren förvänta sig att få med sig från nyhetsdagen?

Det specifika med dagen är att den är anpassad för lönekonsulter i branschen, dagen bjuder på ett smörgåsbord med aktuella ämnen.

Fler utbildningar

  • Nyhet
    Reko fördjupning för lönekonsulter Det här webbinariet ger dig som lönekonsult praktiska tips på hur du kan tillämpa Reko och ska-kraven i ditt dagliga arbete.
  • Lön – abonnemang på onlinekurser Som FAR-medlem kan du få ett helt gäng kompetenta expert på ditt team – som hjälper till att svara på dina frågor. Dessutom kan du också få löpande kompetensutveckling på ett smidigt vis genom kursabonnemang. 
  • Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen Öka dina chanser att klara konsultexamen genom denna anpassade förberedelsekurs. Tvådagarskursen belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet. I kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult.
  • Lönekonsultexamen Du som vill få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen per år, en gång på hösten och en gång på våren.