2021-09-01
Inspiration

4 tips som gör din utbildning online ännu bättre

FAR:s undersökning bland ekonomer visar att sex av tio personer föredrar att gå kurs online även efter pandemin. Onlinekurser är ett effektivt sätt att utbilda sig – men det kräver mer av dig som deltagare

Att gå en kurs online skiljer sig egentligen inte så mycket från att delta i klassrum, men du får själv ta ett större ansvar för att lärupplevelsen ska bli bra. Kursens lärare har svårt att hjälpa dig på samma sätt som i ett klassrum om hen inte ser dig, om du inte ställer frågor och inte har en bra studiemiljö.

– Du kan hjälpa kursledaren att skapa ett bra kurstillfälle genom ditt engagemang och en bra lärmiljö. Tyvärr tror jag många inte ger sig själva rätt förutsättningar, med ostörd miljö och raster där man reser sig upp, dricker kaffe och äter en ordentlig lunch. Det är lätt att rasterna i stället går till att fortsätta sitta vid datorn, och då blir det en lång dag, säger Robert Wennberg, produktchef på FAR.

4 tips som gör din onlinekurs ännu bättre

1)      Engagera dig

Du är viktig för att kursen ska bli bra, engagerade deltagare gör det enklare för kursledaren att ge dig bästa möjliga undervisning. Dela med dig av dina erfarenheter, ställ frågor och ge tummen upp till läraren!

2)      Se till att du syns och hörs

För att kunna engagera dig så behöver tekniken vara på plats, vilket sällan är ett tekniskt problem. Det är viktigt att du både syns och hörs för då ökar lärarens möjlighet till interaktivitet och du får en bättre upplevelse av kursen.

3)      Skapa din egen utbildningsdag

Tänk dig en vanlig kursdag, då du är borta från jobbet. Försök hitta en plats där du får lugn och ro, hänvisa telefonen, stäng av notiser för mejl mm och ge kursen all din uppmärksamhet. Ät ordentlig lunch, sträck på dig, gå ut – stannar du vid skärmen hela dagen minskar din förmåga att följa undervisningen.

4)      Förbered utbildningsmaterialet

Gör utskrifter i god tid om du vill ha utbildningsmaterialet på papper, eller ha materialet tillgängligt på en surfplatta alternativt en extra skärm där du kan göra noteringar och följa med i innehållet.

Du kan hjälpa kursledaren att skapa ett bra kurstillfälle genom ditt engagemang och en bra lärmiljö

I höst anordnar FAR ett stort antal kurser för ekonomer och jurister. Många utbildningar kommer, i takt med att restriktionerna lättar, att anordnas i klassrum – men på alla kurser har du möjlighet att delta online oavsett om du gör det för att spara tid i livspusslet eller av andra skäl.

Robert Wennberg

Produktchef

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar