2021-04-08
Inspiration

Verksamheter behöver förberedas på den framtid vi alla går till mötes. I det arbetet måste controllern få ett bredare ansvar

Hallå där Pontus Cornelius, vd på Bona och föreläsare på FAR:s Controllerdag 27 maj!

Din föreläsning har titeln ”Vad händer i omvärlden och hur påverkar det controllerrollen?” Vad handlar det om?

Pontus Cornelius

Foto: Bona

Den handlar om vart omvärlden är på väg och hur vi använder den kunskapen för att bygga starka verksamheter. Det blir en del makro, stora trender som vi kan se, men också hur vi drar nytta av dem i det mindre perspektivet. Digitalisering kommer jag naturligtvis att beröra – men framför allt vill jag diskutera hållbarhetsfrågor, hur vi bygger företag ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Vad vill du att deltagarna ska få med sig från din föreläsning?

För mig är det viktigt att ge inspiration genom goda exempel. Men jag vill också förmedla insikter om att det kommer att krävas samarbeten – i det egna företaget, med konkurrenter, i länder och på kontinenter – för att vi ska ha en chans att göra det som nästa generation förväntar sig av oss.

Varför är detta aktuellt just nu?

Vi måste förbereda oss för en annorlunda framtid, agera utifrån vad vetenskapen säger oss och göra konsekvensanalyser för att förstå vad det innebär i vår verksamhet. Men, det är viktigt att också se möjligheter. Hur skapar vi förutsättningar för att göra bättre affärer? Klimatneutralt företagande är inte bara en nödvändighet för framtiden utan också en klar konkurrensfördel.

Varför är detta viktigt för controllern?

Den affärsinriktade controllern har en mycket spännande framtid! Såväl miljöfrågor som t.ex. digitalisering handlar mycket om att mäta och följa upp KPI:er, och då inte bara i kronor och ören utan i ett mycket bredare perspektiv. Våra verksamheter behöver förberedas på, och stärkas inför, den framtid vi alla går till mötes. I det arbetet måste controllern både ta och få ett bredare ansvar.

Vad vill du att deltagarna ska få med sig från din föreläsning?
För mig är det viktigt att ge inspiration genom goda exempel. Men jag vill också förmedla insikter om att det kommer att krävas samarbeten – i det egna företaget, med konkurrenter, i länder och på kontinenter för att vi ska ha en chans att göra det som nästa generation förväntar sig av oss.

Vad är din erfarenhet av ämnet?

Jag är ingen specialist på hållbarhet, men utifrån ett företagsledningsperspektiv engagerade jag mig tidigt inom klimatneutralt företagande, dels inom de bolag jag ansvarat för, dels i samhällsdebatten. Idag är hållbarhetsfrågor en självklarhet, men bara för ett par år sedan såg det väldigt annorlunda ut. Jag har drivit hållbarhet ur ett företagsperspektiv och försökt skapa affärsmodeller som omfattar fler frågor än de finansiella.