2021-04-08
Inspiration

Controllerns roll är inte bara att ta fram data, utan också att analysera vilka faktorer som skapar förändring

Hallå där, Åke Bengtsson, CFO på Gunnebo AB och föreläsare på FAR:s Controllerdag den 27 maj!

Din föreläsning har titeln ”Informationsbehov för styrning mot ökad lönsamhet”. Vad handlar det om?

Foto: Gunnebo

Det handlar om att gräva lite djupare i data för att säkerställa att strategier stödjer verksamhetens mål. Det kan till exempel innebära att tydligare sortera data efter olika kategorier; geografi, produktområdet, kanalkategorier, för att få fram en multidimensionell informationsbas. Då kan verksamheten ställa frågor som till exempel Varför är vi duktiga på eftermarknad i en region men inte i en annan? Och hur använder vi den kunskapen på bästa sätt?

Vad vill du att deltagarna framför allt ska få med sig från din föreläsning?

Controllern ska se sin roll i den strategiska resan, förstå hur den resan ska se ut och hur man hittar de delar som måste göras.

Varför är det viktigt för controllern?

Controlleruppdraget blir mer utvidgat. Jag ser ett stort behov av verksamhetscontrollern, som inte bara tittar på resultatet i kronor och ören. Controllerns roll är inte bara att ta fram data, utan också analysera vilka faktorer som skapar förändring och visa hur vi ska förflytta oss. Controllern behöver kunna arbeta längre in i organisationen, tillsammans med avdelningschefer och funktionsansvariga.

Varför är detta aktuellt just nu?

Hållbarhet är ett jättebra exempel på en fråga som controlleruppdraget måste innefatta. Trycket på företagen att jobba seriöst utifrån ett hållbarhetsperspektiv ökar. Dels handlar det om affärer, investerare kräver att företaget arbetar seriöst med hållbart, dels naturligtvis om själva kärnfrågan – att bidra till ett hållbarare samhälle.

Hur ser din egen erfarenhet ut?

På Gunnebo, och hos tidigare arbetsgivare, har jag drivit frågor om verksamhetsstyrning och det informationsbehov som krävs. På tillverkningssidan har vi ju länge tittat på ”change indicators” och utvecklat styrmetodiker för att följa upp underliggande förändringar som påverkar. Nu är det dags att ta samma metodik till andra funktioner i en organisation, att lära oss hitta den information som behövs, analysera den och utifrån de slutsatser vi drar sätta upp strategier för verksamhetsstyrning.