2020-05-25
Inspiration

”Nyttigt för alla att engagera sig i branschen”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Magnus Larsson, auktoriserad skatterådgivare på Deloitte, har varit FAR-aktiv i olika roller i över 15 år. Engagemanget började med FAR:s skattesektion. Sedan dess har han bidragit till att skapa skatterådgivarnas auktorisation, varit FAR:s ordförande, är numera ordförande i skatterådgivarnas auktorisationsnämnd och från 2020 ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

Magnus Larsson

Magnus Larsson. Foto: Sofia Hadjipetri Gltanz

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

– Det är fantastiskt stimulerande att utväxla erfarenhet med branschkollegor, driva gemensamma initiativ och förhoppningsvis skapa attraktion för vårt yrke. Det är nyttigt för alla att engagera sig i branschen, inte bara i sin egen byrå och karriär. Vi gör mycket för både företag och samhälle och vi vill att ännu fler väljer vårt yrke.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

– Jag får driva yrkes-, yrkesetiska och branschspecifika frågor samt påverka lagstiftningen. Undersökningar som FAR gör visar att revisorer har väldigt högt förtroende. Där vill vi som skatterådgivare också vara.

Kan du nämna någon särskild händelse som har betytt mycket inom ramen för ditt FAR-engagemang?

– Jag har fått möjligheten att vara en av fyra experter att ge synpunkter till lagstiftningen i samband med utredningen om DAC6, det vill säga, rapporteringsplikten för skatterådgivare. Där kunde vi snart förtydliga vissa detaljer som var till gagn för vår yrkeskår. Vi skapade en bred debatt som näringslivet och övriga hakade på – och vi lyckades begränsa rapporteringsplikten, så att informationsskyldigheten för inhemska transaktioner skjuts på framtiden.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Sofia Hadjipetri Glantz

Digital redaktör

08-402 75 19 sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Expertnätverk FAR-aktiva

Läs mer om expertnätverket