2020-05-28
Inspiration

”Viktigt med prestigelöst samarbete mellan experter i branschen”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Sten Eriksson, godkänd revisor på Folkesson Råd & Revision i Uppsala, har lång erfarenhet av att vara engagerad i FAR. Bland annat inom Strategigrupp Revision, där han nu är vice ordförande.

Sten Eriksson

Sten Eriksson. Foto: Folkesson

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

– Jag har möjlighet att påverka förutsättningarna för både branschen och yrket. Mitt FAR-engagemang har också gett mig kunskap, personlig utveckling och många värdefulla kontakter. Det är viktigt att det finns ett prestigelöst samarbete mellan experter i branschen, att vi samlar det gemensamma intresset för branschens bästa. Det är det som gör FAR-engagemanget så meningsfullt.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

– Jag bidrar med min kunskap och de erfarenheter jag har samlat på mig, alltså utifrån från de små och medelstora byråernas perspektiv. Jag är också en person som gärna poängterar värdet av att lyfta blicken och att sätta saker i sitt sammanhang. Inom Strategigruppen kan det handla om hur enskilda regelverk fungerar och att vi funderar över vad det egentligen är vi vill åstadkomma med normgivningen. Ofta handlar det om ”sunt förnuft”.

Kan du nämna någon särskild händelse som har betytt mycket inom ramen för ditt FAR-engagemang?

– Jag minns särskilt remissvaret till IAASB om en global standard för revision av less complex entities, som vi i gruppen var med och tog fram. Förhoppningsvis kan det leda till en bättre revision för alla företag.

Pernilla Halling

Kommunikationsstrateg

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se

Expertnätverk FAR-aktiva

Läs mer om expertnätverket