2020-05-28
Inspiration

”Som FAR-aktiva samarbetar vi över byrågränserna”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Maria Törngren, auktoriserad lönekonsult och auktoriserad redovisningskonsult på BDO i Eskilstuna, har varit FAR-aktiv sedan hösten 2019. Engagemanget började med FAR:s arbetsgrupp för redovisnings- och lönekonsulter, som bland annat har tagit fram rapporten Framtidsspaning 2020 som presenterades i början av april 2020.

Maria Törngren

Maria Törngren. Foto: BDO

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

– Det är värdefullt att vara en del av ett så stort nätverk, med så mycket kunskap och erfarenhet. Vi kommer från olika byråer, men som FAR-aktiva samarbetar vi över byrågränserna och verkar som en gemensam kraft för att utveckla branschen. Jag vill gärna vara med och påverka hur vi driver de viktiga frågorna och bidra till att vi som bransch hänger med i de förändringar som sker i samhället, med digitalisering och automatisering. I grunden handlar det ju om att skapa förutsättningar för att göra så stor nytta som möjligt för våra kunder.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

– Jag bidrar med min kunskap och mina erfarenheter. Bland annat har jag varit föreläsare på FAR:s nyhetsdag för lönekonsulter och så har jag pratat om den nya rådgivarrollen i Reko-podden.

Kan du nämna någon särskild händelse som har betytt mycket inom ramen för ditt FAR-engagemang?

– Att få vara med på FAR:s nyhetsdag för lönekonsulter och prata om den rådgivande rollen, det vill säga vad lönekonsultens nya roll kan innebära, var jätteroligt. Det betyder väldigt mycket att FAR lyfter fram lönekonsulterna på det sättet.

Pernilla Halling

Kommunikationsstrateg

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se

FAR:s expertnätverk

Läs mer om expertnätverket