2020-05-28
Inspiration

”Jag bidrar med energi och ett breddat tankesätt”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Hanna Montoya är Auktoriserad Redovisningskonsult och driver byrån Keeper i Stockholm. Hon bestämde sig för att bli FAR-aktiv i samband med att arbetsgruppen för redovisnings- och lönekonsulter bildades i början av 2019. Bland annat har Hanna bidragit till rapporten Framtidsspaning 2020 som presenterades i början av april 2020.

Hanna Montoya

Hanna Montoya. Foto: Keeper

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

– Det ger mig möjlighet att träffa andra engagerade i branschen, som också har tankar och idéer om framtiden. Der ger mig mycket energi!

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

– Jag är inte rädd att sticka ut och säga vad jag tycker, även när det är obekvämt. Och det händer nog att jag ”svär i kyrkan” ibland. Jag tycker att jag bidrar med energi i diskussionerna och ett breddat tankesätt – och det tror jag är viktigt. Vi måste våga tänka nytt. Utvecklingen sker snabbt och i morgon kan allt se helt annorlunda ut.

Kan du nämna någon särskild händelse som har betytt mycket inom ramen för ditt FAR-engagemang?

– Det är jätteroligt att ha varit med och bidragit till rapporten Framtidsspaning 2020. Det är ju en väldigt ljus och hoppfull framtid vi ser för redovisnings- och lönekonsulter. Att jag fick köra en inspirationsföreläsning under webbinariet när rapporten presenterades var också fantastiskt roligt!

 

Pernilla Halling

Kommunikationsstrateg

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se

Expertnätverk FAR-aktiva

Läs mer om expertnätverket