2020-05-25
Inspiration

”Ett bra samarbete i gemensamma frågor”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Peter Ek har varit auktoriserad revisor och medlem i FAR sedan 1996. Nästan lika länge har han arbetat på Grant Thornton där han 2012 blev ansvarig för Risk Management. Med det kom ett ökat engagemang i frågor inom risk, etik och kvalitet. 2018 tog han plats i FAR:s Specialistgrupp Etik.

Peter Ek

Peter Ek. Foto: Grant Thornton

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

Jag har känt ett stort behov av erfarenhetsutbyte och att kunna påverka. Vi kan ha olika synpunkter, men det är ändå viktigt att få en likartad bedömning. Att kunna diskutera etikfrågor, som ofta kan tolkas på olika sätt, är väldigt värdefullt. Här finns en möjlighet att påverka utformningen av etikrekommendationer samt få ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra byråer. Vi har väldigt bra och öppna diskussioner i gemensamma frågor.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

Med mitt perspektiv från Grant Thornton. Vi har delvis en annorlunda inriktning jämfört med Big 4 och det är betydelsefullt att komma med den inblicken. Jag har dessutom jobbat på mindre byrå och har även den erfarenheten och insikten att dela med mig av.

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till inom ramen för ditt FAR-engagemang?

Det har varit många olika frågor med stor spännvidd, men de årliga uppdateringarna av etikuttalanden är ett viktigt arbete då de blir vägledande i branschen. Något som vi har diskuterat mycket på senare tid är tolkningsfrågor kring arvodesbegränsningar, gällande företag av allmänt intresse. Vi har också haft penningtvättsfrågan på agendan, något som berör alla i branschen oavsett storlek.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sofia Hadjipetri Glantz

Digital redaktör

08-402 75 19 sofia.hadjipetri.glantz@far.se

FAR:s expertnätverk

Läs mer om expertnätverket