2020-05-11

Därför ska du gå på FAR:s Controllerdag

Ingemar Claesson är moderator och en av talarna på FAR:s Controllerdag 21 september 2020. Här berättar han mer om varför det är viktigt för controllers att hålla sig uppdaterade.

Hej Ingemar, 
Berätta, vad är FAR:s Controllerdag 2020?
Det är en inspirations- och uppdateringsdag som handlar om i vilken riktning controllers ska förflytta sig för att följa omvärldens förändringar och de nya kraven som ställs på controllern.

Fokus för årets Controllerdag är styrning i turbulenta och osäkra tider - varför detta tema?
För att förändringar i omvärlden är viktiga för vår ekonomistyrning. Delvis är det kundernas preferenser som ändras allt snabbare idag. Också medarbetarna är yngre och mycket mer värderingsstyrda än man varit tidigare. Andra faktorer som påverkar är bruttonationalprodukten, valutor och räntor för att ge några exempel. Frågan är då hur vi ska parera i styrningen för att anpassa oss till det som händer i runt omkring, samtidigt som vi har en strategi. Det vill säga hur många dörrar vi kan ha öppna, samtidigt som vi ändå har en tydlig riktning i vårt arbete?

Hur påverkar detta controllerns roll?
Mycket, därför är det viktigt att man som controller lär sig att titta utåt och inte bara inåt i den egna verksamheten. Den avgörande frågan för controllern är att ha ett totalgrepp om företagets ekonomi. Man behöver ställa sig frågan: vad händer om det och det inträffar? Det är lätt att tappa perspektivet annars.

Sist men inte minst, vad ser du själv framemot inför årets Controllerdag?
Att få ventilera nytänkande med kollegor som har samma roll. Och att fånga upp den alltid pågående förändringen i rollen att styra en större organisation. 

 

Anna Widd

Kommersiell redaktör

08-506 112 05 anna.widd@far.se

3 anledningar

1. Du behöver bli uppdaterad. Det är så mycket som händer i omvärlden hela tiden, så även om du har mycket kunskap, måste du hänga med i förändringar för att kunna flytta fokus i styrningen.

2. Det är inspirerande och lärorikt att uppdatera sig tillsammans med branschkollegor som ofta befinner sig i samma situation som du. Det stärker ditt självförtroende.

3. Det behövs mer så kallad grit bland controllers. Det vill säga, motivation och proaktivt agerande i organisationen för att vitalisera den. Under controllerdagen får du verktyg till det.

Controllerdagen 21 september 2020